Validering och JQUERY

validering enligt w3

Omstruktureringsarbete och validering enligt W3.
Ombyggd meny & slideshow med logo från JAVA till crossbrowser alternativ med JQUERY

www.ambitus-teknik.se